Regulamin sklepu internetowego www.b-bizu.com

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.b-bizu.com prowadzony jest przez:

B-Biżu Katarzyna Skwarska 
ul. Lenartowicza 17
06-100 Pułtusk
NIP: 5681551145
REGON: 140574480

 

Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

Kontakt:
tel. 533-573-873
e-mail: sklep@b-bizu.com.pl

 

II. DEFINICJE

1.Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.b-bizu.com który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.b-bizu.com na rzecz Klientów.
2.Klient o podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3.Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4.Sprzedawca to B.Biżu Katarzyna Skwarska, ul. Lenartowicza 17,06-100 Pułtusk, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5681551145 oraz REGON 140574480, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
5.Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url www.b-bizu.com Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym sprzedaż.
6.Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7.Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
8.Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
9.Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.
10.Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. www.b-bizu.com.pl  ul. Warszawska 55,06-400 Ciechanów  tel.: 501 230 802, e-mail: sklep@b-bizu.com..
11.Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
12.Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
13.Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.
14.Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
15.Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.
16.Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
17.Zewnętrzny System Płatności– to system płatności internetowych PayU którymi posługuje się Sprzedawca.
18.Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.b-bizu.com
2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.b-bizu.com.pl , prowadzony jest przez firmę B.Biżu Katarzyna Skwarska ul. Lenartowicza 17, 06-100 Pułtusk NIP 5681551145,REGON 140574480
4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma B.Biżu Katarzyna Skwarska zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.b-bizu.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

IV. ZAMÓWIENIA WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zamówienie można złożyć za pomocą założenie konta z loginem i hasłem lub można złożyć zamówienie bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
5. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
6. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.
7. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie odbioru przesyłki, w obecności kuriera lub dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z kurierem/dostawcą spisują protokół odmowy przyjęcia towaru z uwagi na jego uszkodzenia.

Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

 

V. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto(zawierają podatek VAT), które znajdują się na karcie danego produktu;
2. Do każdego zamówienia jest dołączony dowód zakupu: paragon lub faktura VAT
3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
a) płatność za pobraniem (płatność kurierowi)
b) płatność przelewem na na numer konta bankowego: Santander 07 1090 2590 0000 0001 3482 0074
c) płatność internetowa za pośrednictwem systemu PayU
4. przy wyborze przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.
5. Przy wyborze przez klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do płatności gotówką przy dostawie (płatność kurierowi)

 

VI. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
2. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia;
Możliwe formy dostawy to:

 

  • - Kurierem InPost przedpłata na konto
  • - InPost Paczkomat

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia;

3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wartości zamówienia brutto oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia;
4. Koszty dostawy ponosi Kupujący;
5. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu;
6. Termin realizacji dostawy (Polska):- dostawa realizowana jest za pośrednictwem Paczkomatów InPost, firmy kurierskiej InPost. Czas dostawy maksymalnie 1- 3 dni robocze na terenie Polski; Wysyłki za pobraniem są wysyłane w przeciągu 24h
7. Koszt wysyłki towarów handlowych na terenie Polski:

  •  
  • Dostawa Kurierem InPost przedpłata na konto 20zł - dostawa 1-5 dni roboczych
  • Dostawa Kurierem InPost Paczkomat 20ZŁ

 

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres sklep@b-bizu.com.pl lub pocztą polską na adres B.Biżu Katarzyna Skwarska ul.Warszawska 55, 06-400 Ciechanów  z dopiskiem reklamacja/zwrot.
2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres sklepu: B-Biżu Katarzyna Skwarska ul. Warszawska 55, 06-400 Ciechanów wraz z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które są do pobrania na stronie www.b-bizu.com
3. Uwaga. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest paragon lub faktura VAT
4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

UWAGA! Do każdego zwrotu dołącz Formularz zwrotu/reklamacji.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Niezależnie od wskazanego w zdaniu poprzednim terminu odstąpienia Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić w regulaminie Promocji dłuższy termin do odstąpienia od umowy przez Klienta.
2. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
3. W celu odstąpienia od Umowy Konsument składa Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. W szczególności Konsument może:
a) poinformować sprzedawcę o woli odstąpienia od umowy na e-maila sklep@b-bizu.com.pl
b) wysłać na adres B.Biżu Katarzyna Skwarska ul. Warszawska 55,06-400 Ciechanów ; pisemne oświadczenie o odstąpieniu
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty produktu (z wyjątkiem kosztów dostawy )Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu.

Sprzedawca zwróci płatności w momencie otrzymania zwrot produktu na podany wyżej adres. 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Składając zamówienie produktu w sklepie internetowym www.b-bizu.com , Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy, w szczególności dane te mogą zostać ujawnione podmiotowi dostarczającemu towar. Jednocześnie Klient zachowuje prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.
2. B.Biżu Katarzyna Skwarska gwarantuje przestrzeganie zasad Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje nieudostępnianie ich innym osobom fizycznym i prawnym.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z poniższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy prawa polskiego tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827),